Biljke - listopadno drveće i grmlje
          grab (Carpinus betulus)          

 
 

miješana listopadna šuma:  grab - naprijed, hrast - prvi iza (tamni), bukva - druga iza (siva)