Kukci  (Insecta)
                         ostali                    

Početna 
stranica

Životinje

Kukci

  

Biljke

Gljive

Alge

O nama

Vugrovec

Okoliš

 

Rijetke vrste

Zaštićene vrste

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

Archaeognatha
(Petrobius sp.)

 

vodencvjetovi (Ephemeroptera)

 

tulari (Trichoptera)

ličinka

 

(Blataria)

šumski žohar  (Ectobius lapponicus)

 

kožokrilci  (Dermaptera) 

obična uholaža (Forficula auricularia)