Kukci  (Insecta),  Polukrilci (Hemiptera)
                  ostali                

 

Početna 
stranica

Životinje

Kukci

polukrilci

  

Vugrovec

Okoliš

Biljke

Gljive

O nama

 

Rijetke vrste

Zaštićene vrste

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

"vodeni crvčak" (Velia caprai)
"crni širokoglavac" (Alydus calcaratus)
jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)
jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)
(Himacerus apterus)
"tikvičar" (Coreus marginatus)

vodeni škorpion (Nepa cinerea)blijeda nauznatka (Notonecta lutea)
(hrani se punoglavcima)
vodeni škorpion (Nepa cinerea)