Bioraznolikost  vugrovečke  okolice  /  Biodiversity  of  the  Vugrovec  Area  

         Požar   

 

Početna stranica

 

Okoliš:

Utjecaj čovjeka

Rijetke
vrste

Zaštićene
vrste

Staništa

 

 

Vugrovec

Biljke

Životinje

Gljive

O nama

 

Neoprezno paljenje granja usred livade sa suhom travom i po vjetrovitom danu je savršena kombinacija za požar.
Vatra se lako može proširiti po okolnoj suhoj travi i lišću pa čka i zahvatiti okolno grmlje i šumu.
Ako se vatra prebrzo širi ili nema dovoljno ljudi za obuzdavanje vatre mora se što prije pozvati vatrogasce.
kako ne bi došlo do požara većih razmjera ili da vatra ne zahvati šumu ili obližnje objekte.

Gotovo svake sezone se dogode takvi požari u okolici. Krivci su ponekad lokalni stanovnici i ponekad vikendaši.
Stradaju najviše livade i grmlje dragocjeno za gniježđenje ptica