Priča - prelet kormorana     

početna stranica

životinje

ptice

pojedinačne vrste ptica

miješane vrste i grupe iste vrste

gnijezda i jaja

pronađena pera

gvalice i kostur

hranilišta I pojilišta

"loptice" i "let"

priče

 

Vugrovec

Okoliš

Biljke

Gljive

O nama

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

Budući u bližoj okolici Vugrovca nema jezera ni ribnjaka kormorane (Phalacrocorax carbo) možemo vidjeti samo u preletu.
Uočili smo 2 preleta: 
 

gornje fotografije snimljene su 18.12.2011.g otprilike u smjeru juga
(pretpostavljamo da se radilo o putu na zimovanje)

a donje fotografije su snimljene 5.2.2012. otprilike prema sjeveru
(pretpostavljamo da se radilo o vraćanju iz južnih krajeva)