Vazdazeleno drveće i grmlje
           (crnogorica)           

 
 

Početna
stranica


Biljke:

Listopadno

Vazdazeleno

Zeljaste
cvjetnice

Paprati i Mahovine

Penjačice i
poluparaziti

Trave i
ostalo

 

Zaštićene biljke

Rijetke
vrste

 

Životinje

Gljive

Alge

O nama

Vugrovec

Okoliš

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

šumski bor
(Pinus sylvestris)

borovica
(Juniperus communis)

smreka
(Picea abies)
mahonija
(Mahonia aquifolium, Berberis aquifolium)

tisa
(Taxus baccata)
likovac vazdazeleni
(Daphne laureola)

mekolisna veprina
(Ruscus hypoglossum)