Vodozemci - bezrepci
      žuti mukač  (Bombina variegata)   

ZANIMLJIVI DETALJI:

 

Početna stranica

Životinje

Vodozemci

Daždevnjak

Vodenjak

Smeđa žaba

Zelena
žaba

Krastača

 

Biljke

Gljive

Alge

O nama

Vugrovec

Okoliš

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

 

 

Odrasli su do 5 cm. Ima okomito eliptičnu, srcoliku zjenicu, bradavičastu kožu i izražene paratoidne žlijezde. Odozgo je svijetlo sive do tamnije sive boje i bez pjega. Trbuh je žut s tamnim mrljama. U sumrak se glasa tiho "mukajući" "ung-ung".

U barama i lokvama u brdovitom području. Aktivan je i danju i u sumrak. Hrani se puževima, ličinkama i kukcima. Pari se u proljeće i ljeto. Ženke se mrijeste više puta. Punoglavci se razvijaju u muljevitim lokvama bez vodenog bilja.

 

 
glava i oko

 

srcolike zjenice
 


žuti trbuh i tamne pjege

 

ruka

 

noga
 

 

plivaće kožice