Zeljaste cvjetnice
       ljubičastog cvijeta      

 
 

Početna
stranica


Biljke
:

Listopadno

Zimzeleno

Zeljaste
cvjetnice:

žute
narančaste
smeđe
crvene
zelene
bijele
ružičaste
plave
ljubičaste

Paprati i Mahovine

Penjačice i
poluparaziti

Trave i
ostalo

 

 

Zaštićene biljke

Rijetke
vrste

 


Vugrovec

Okoliš

Životinje

Gljive

O nama

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

šiljorep
(Limodorum abortivum)
grimizni kaćun
(Orchis purpurea)
ljubičice
(Viola sp.)
livadna kadulja
(Salvia pratensis)
jetrenka
(Hepatica nobilis)
 uskolisna perunika 
(Iris graminea)

kozonoška
(Himantoglossum hircinum)
medenika
(Melittis melissophyllum)

crni gavez
(Symphytum officinale)
zvončike
(Campanula sp.)
kitnjasti krestušac
(Polygala comosa)
crvena naglavica
(Cephalanthera rubra)
proljetni šafran, podlesak
(Crocus vernus)
živorodna režuha, bradavičnjak
(Cardamine bulbifera)
ptičja grahorica
(Vicia cracca)
obična glavulja, obična mračnica
(Globularia vulgaris)