Zeljaste cvjetnice
          plavog cvijeta ili ploda       

 
 

Početna
stranica


Biljke:

Listopadno

Zimzeleno

Zeljaste
cvjetnice:

žute
narančaste
smeđe
crvene
zelene
bijele
ružičaste
plave
ljubičaste

Paprati i Mahovine

Penjačice i
poluparaziti

Trave i
ostalo

 

Zaštićene biljke

Rijetke
vrste

 


Vugrovec

Okoliš

Životinje

Gljive

O nama

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

 

 uskolisna perunika
(Iris graminea)
 trepavičasta sirištara, encijan
(Gentianella ciliata)
presličica
(Muscari sp.)
kitnjasta presličica
(Muscari comosum)
livadna kadulja
(Salvia pratensis)
obična glavulja, obična mračnica
(Globularia vulgaris)
šumska potočnica, nezaboravak
(Myosotis sylvatica)
modra biserka
(Lithospermum purpurocaeruleum)
dvolisni procjepak
(Scilla bifolia)
divlja čestoslavica
(Veronica chamaedrys)
klasasta hibridna čestoslavica
(Pseudolysimachion barrelieri)
sjajnolisna čestoslavica
(Pseudolysimachion orchideum)
puzava ivica
(Ajuga reptans)
veronika
(Veronica austriaca)
kosmati lan, rutavi lan
(Linum hirsutum)
lisičina
(Echium vulgare)
ptičja grahorica
(Vicia cracca)
proljetna graholika, proljetna kukavičica
(Lathyrus vernus)
vodopija
(Cichorium intybus)
Petrov križ
(Paris quadrifolia)
dlakava dobričica
(Glechoma hirsuta)
plućnjak
(Pulmonaria officinalis)
mali zimzelen
(Vinca minor)
jetrenka
(Hepatica nobilis)