Zeljaste cvjetnice
      ružičastog cvijeta     

 
 

Početna
stranica

 
Biljke
:

Listopadno

Zimzeleno

Zeljaste
cvjetnice:

žute
narančaste
smeđe
crvene
zelene
bijele
ružičaste
plave
ljubičaste

Paprati i Mahovine

Penjačice i
poluparaziti

Trave i
ostalo

 

Zaštićene biljke

Rijetke
vrste

 


Vugrovec

Okoliš

Životinje

Gljive

O nama

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

potajnica
(Lathraea squamaria)
jesenski mrazovac
(Colchicum autumnale)

tankolisni lan
(Linum tenuifolium)
hrvatski klinčić
(Dianthus giganteus D' Urv ssp. croaticus)
mala krvara
(Sanguisorba minor)
velika crvena djetelina
(Trifolium rubens)
štitasta kičica
(Centaurium erythraea)
čupava vrbolika, noćurak runjavi
(Epilobium hirsutum)
poljska prženica
(Knautia arvensis)
rumenika, drijemnina
(Lychnis flos-cuculi)
sjetvena grahorka, esparzeta
(Onobrychis viciifolia)
poljska urodica
(Melampyrum arvense)

sljezovi
(Malva sp.)
krvavac
(Geranium sanguineum)
golublja iglica
(Geranium columbinum)
pastirska iglica, smrdljiva iglica
(Geranium robertianum)
grahorica
(Vicia sativa)
kukavičice, graholike
(Lathyrus sp.)
ptičja grahorica
(Vicia cracca)
proljetna kukavičica
(Lathyrus vernus)
mlječike
(Euphorbia sp.)
velika mrtva kopriva
(Lamium orvala)
ljekoviti čistac
(Stachys officinalis, Betonica officinalis)
grimizna vrbica
(Lythrum salicaria
)
dlakavi šupljozub
(Galeopsis pubescens)
prava šupaljka
(Corydalis bulbosa)
hrptasti luk
(Allium carinatum)
lijepi luk
(Allium cirrhosum)
runjavi zečji trn
(Ononis arvensis)
trnoviti zečji trn
(Ononis spinosa)

trobojna krunica
(Coronilla varia, Securigera varia)
šumska češljuga
(Dipsacus sylvestris)
gorska metvica
(Calamintha sylvatica)
obični dubačac
(Teucrium chamaedrys)
majčina dušica
(Thymus serpyllum)
origano
(Origanum vulgare)
obični žabočun
(Alisma plantago-aquatica)
obični lopuh, vodeni lopuh
(Petasites hybridus)
još
biljaka
roza
cvijeta
vidi na
stranici
Orhideje