Biljke - orhideje          

 
 Početna
stranica

Biljke:

Listopadno

Vazdazeleno

Zeljaste cvjetnice:

žute
narančaste
smeđe
crvene
zelene
bijele
ružičaste
plave
ljubičaste

Paprati i Mahovine

Penjačice i
poluparaziti

Trave i
ostalo

 

Zaštićene biljke

Rijetke
vrste

 
Vugrovec

Okoliš

Životinje

Gljive

O nama

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

 

bumbarova kokica
(Ophrys fuciflora)

paukova kokica
(Ophrys sphegodes)
muhina kokica
(Ophrys insectifera)
pčelina kokica
(Ophrys apifera)

grimizni kaćun
(Orchis purpurea)

kacigasti kaćun
(Orchis militaris)

majmunov kaćun
(Orchis simia)

trozubi kaćun
(Orchis tridentata)

hibrid kacigastog
i grimiznog kaćuna

hibrid kacigastog
i majmunovog kaćuna

jesenska zasukica
(Spiranthes spiralis)

muški kaćun
(Orchis mascula, O. ovalis)

vitki kaćun
(Orchis elegans)
mali kaćun
(Orchis morio)
vonjavi kaćun
(Orchis coriophora)
bljedoliki kaćun
(Orchis pallens)
piramidalni kaćun
(Anacamptis pyramidalis)
jadranska kozonoška
(Himantoglossum adriaticum)
mrežasti vranjak
(Gymnadenia conopsea)
šiljorep
(Limodorum abortivum)
zelenkasti dvolist
(Platanthera chlorantha)
mirisavi dvolist
(Platanthera bifolia)
jajoliki čopotac
(Neottia ovata, Listera ovata)
šumska kokoška
(Neottia nidus-avis)
purpurna kruščika
(Epipactis purpurata)
Muellerova kruščika
(Epipactis muelleri)
sitnolisna kruščika
(Epipactis microphylla)
širokolisna kruščika
(Epipactis helleborine)
Epipactis leptochila ssp. neglecta bijela naglavica (Cephalanth. damasonium) dugolisna naglavica
(Cephalanthera longifolia)
crvena naglavica
(Cephalanthera rubra)
VIDEO PREZEN-TACIJE: